מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

אוצר המשלים

   הוצאת ספרייתי

סט אוצר המשלים על התורה- 5 כרכים בכריכה קשה, המלקטים אוצר של ממש ממשלי מרנן ורבנן אחרונים וראשונים המכוונים את קוראיהם לתורה, למצוות וליראת שמים טהורה

 

דברי המחבר בהקדמה

בסדרת הספרים "אוצר המשלים" השתדלנו לבחור מבתי האוצרות הגדולים שעמדו לרשותנו משלים שיש להם מסר ברור, משלים המכוונים את קוראיהם לתורה, למצוות וליראת שמים טהורה. השתדלנו לגוון את סוגי המשלים ולהביאם ממקורות שונים, באופן שהם יוכלו להרוות את צמאונו של כל אדם מישראל. לנוכח העובדה שהמשלים נלרטו ממקורות רבים ניכר לעיתים שינו בסגנון הכתיבה או בציון שמות האנשים והמקומות.

לעיתים רחוקות מאוד הובא משל דומה או זהה בשני מקומות בספר, הדבר נובע מפאת התאמת המשל לשני המקומות או מפאת חידוש שנתחדש בו. בסוף החלק החמישי של אוצר המשלים על התורה, בחומש דברים, מודפס מפתח נושאים נרחב המסוגל לשמש כלי עזר יעיל למחנכים, ולכל אדם המעוניין למצוא משל מתאים לנושא שהוא עסוק בו.

 

ספר לחברים על הספר 'אוצר המשלים'

לקוחות שרכשו את הספר "אוצר המשלים", התעניינו גם בספרים הבאים:

בקרבך קדוש א'

בקרבך קדוש א'

הוסף למדף מחיר: 59 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום