מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

כלי יקר - 2 כרכים

   הוצאת חורב

הספר כלי יקר פירוש על חמישה חומשי תורה לרבן ומאורן של ישראל רבנו שלמה אפרים מלונטשיץ, מהדורה מדויקת מפוסקת ומנוקדת, בתוספת מקורות ומראי מקומות, עם מפתחות מפורטים.

אודות הספר כלי יקר

הכלי יקר הוא פירוש על חמישה חומשי תורה שנכתב על ידי רבי שלמה אפרים מלונטשיץ במאה ה-17. הספר התקבל כאחד מעמודי התווך של פרשנות המקרא,והודפס פעמים רבות במספר מהדורות. פעמים רבות הפירוש המופיע בספר כלי יקר הוא שכתוב של דרשות ורעיונות אותם נשא הרב מלונטשיץ בדרשותיו השבועיות.

הרקע לחיבור הספר כלי יקר

בשנת השס"א חלה מחבר הכלי יקר במחלה קשה, ממנה קיבל דחיפה לכתוב פירוש לתורה, וכך הם דבריו בהקדמתו: "ובחמלת ה' הוציאני מתוך ההפיכה לחיות אותי. כיום הזה נדרתי לה' ואשלמה לחבר חיבור זה לכבוד ה' ותורתו ולגלות מצפוניו".

מטרתו העיקרית של הרב הייתה להוציא לאור את המטען הרב שהצטבר אצלו בפרשנות במשך שנות דרשנותו. את שם הספר קרא הרב בשם כלי יקר על שם פסוקים הקשורים לשני שמותיו. שמו העיקרי 'אפרים' הנזכר בפסוק: "הבן יקיר לי אפרים"‏, ושמו השני 'שלמה' שנתוסף לו בעקבות מחלתו הקשה, נרמז בפסוק במשלי "וכלי יקר שפתי דעת"‏שאמרו על שלמה המלך.

אודות מחבר ספר הכלי יקר

רבי שלמה אפרים מלונטשיץ, המכונה על שם ספרו הכלי יקר, נולד בלונטשיץ, פולין. בצעירותו למד מפי המהרש"ל, אחר כך עבר ללבוב ומשנת שס"ד (1604) החליף את המהר"ל (בשנות זקנותו האחרונות) כרבה של פראג וכראש הישיבה שם. נפטר בז' באדר ב' ה'שע"ט. הצטיין במיוחד כדרשן והיה סוחף את לבבות השומעים בדרשותיו וחיבוריו הרבים שרובם עוסקים בענייני מוסר. הוא היה רגיש לשאלות החברתיות והמעמדיות והתמקד במיוחד בתיקון ההנהגה הציבורית. הדבר מתבטא גם בפירושו לתורה, בו הכניס ענייני מוסר. רבי שלמה אפרים חיבר חיבורים נוספים ובהם דרשות על פרשת השבוע והמועדים, אך הכלי יקר על התורה הוא החיבור הנפוץ ביותר, איתו הוא מזוהה יותר מכל.

ספר לחברים על הספר 'כלי יקר - 2 כרכים'

לקוחות שרכשו את הספר "כלי יקר - 2 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

עבודת יחזקאל

עבודת יחזקאל

הוסף למדף מחיר: 69 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום