מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

משך חכמה - מהדורה חדשה

   הוצאת פלדהיים

הספר משך חכמה על התורה, בכרך אחד, מהדורה חדשה עם מפתח עניינים, ומפתח מקורות מפורטים.

אודות מחבר הספר משך חכמה - רבי מאיר שמחה הכהן

רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק (1843 - 1926) מגדולי רבני מזרח אירופה בדור שלפני השואה. ספריו החשובים הם "אור שמח" על הרמב"ם ואחרי פטירתו פורסמו חידושיו לתורה בספר משך חכמה, וחידושיו על התלמוד הבבלי והירושלמי. בדור האחרון נתפרסמו גם תשובותיו.

נולד בעיר בוטרימוניס באזור וילנה בליטא לאביו ר' שמשון קלונימוס הכהן ולאמו אסנת והתפרסם כגאון מצעירותו. אחרי חתונתו ישב בביאליסטוק אצל חמיו. אשתו פרנסה אותו במסחר והוא ישב ועסק בתורה שנים רבות יחד עם ידידו רבי יוסף זונדל הוטנר. בתרמ"ח (1888) נתמנה לרב ליטאי בדווינסק לאחר פטירתו של הרב ראובן הלוי לוין שכיהן בתפקיד זה בשמונה שנותיו האחרונות. משך חכמה פירושו לתורה מלא במקוריות ובחידוד, מפירושי התנ"ך שנכתבו בדורות האחרונים, הוא אולי המצוטט ביותר. חוגים דתיים שונים לחלוטין התענגו על משך חכמה, ומצאו בו סמך להשקפותיהם, מהחרדים ועד ישעיהו ליבוביץ. בין השאר הזהיר בו את אלו הסוברים כי "ברלין היא ירושלים" כי "רוח סופה וסער" תעקרם ממקומם, אזהרה שהתגשמה עשור אחרי פטירתו. 

 

ספר לחברים על הספר 'משך חכמה - מהדורה חדשה'

לקוחות שרכשו את הספר "משך חכמה - מהדורה חדשה", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום