מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

Schottenstein Volume - Full Size

The classic Vilna edition, with an annotated interpretive elucidation, as an aid to Talmud study.

Full Size (8' x 12') Excellent for the learning of Daf Yomi

גמרא מהדורת שוטנשטיין כרך בודד גדול עם פירוש באנגלית

מהדורת שוטנשטיין היא מהדורה מבוארת של התלמוד הבבלי שיוצאת לאור על ידי הוצאת "ארטסקרול".

לצד צילום דף הגמרא המסורתי של ש"ס וילנא עם פירושי רש"י ותוספות, כלולים במהדורה זו עמודים ובהם ביאור לגמרא והערות למדניות. המהדורה זוכה לפופולריות רבה.

כל דף במהדורה כולל צילום עמוד של התלמוד בעיצוב של מהדורת וילנא, ובצדו עמוד עם ביאור ופרשנות לטקסט התלמודי, המבוססת ברובה על עיקרי דברי הראשונים והאחרונים הקלאסיים. לעמוד הביאור שני חלקים עיקריים:

  • חלק עליון עם פירוש הכולל תרגום מילולי, פיסוק והוספת מילות קישור ללשון התלמוד הארמית, יחד עם ביאור ארוך לנושא הסוגיא.
  • חלק תחתון עם הערות שוליים לחלק העליון, ובהן פירוש מורחב ומעמיק יותר, הכולל לרוב הפניות או אף סיכומים לדיונים העיקריים של מפרשי התלמוד בסוגיה.

 

 

Berachos part 1 Berachos part 2 Shabbos part 1
Shabbos part 2 Shabbos part 3 Shabbos part 4
Eruvin part 1 Eruvin part 2 Pesachim part 1
Pesachim part 2 Pesachim part 3 Yoma part 1
Yoma part 2 Succah part 1 Succah part 2
Beitzah Rosh Hashana Taanis
Megillah Moed katan Chagigah
Yevamos part 1 Yevamos part 2 Yevamos part 3
Kesubos part 1 Kesubos part 2 Kesubos part 3
Nedarim part 1 Nedarim part 2 Nazir part 1
Nazir part 2 Sotah part 1 Sotah part 2
Gittin part 1 Gittin part 2 Kiddushin part 1
Kiddushin part 2 Bava Kamma part 1 Bava Kamma part 2
Bava Kamma part 3 Bava Metzia part 1 Bava Metzia part 2
Bava Metzia part 3 Bava Basra part 1
Bava Basra part 2 Bava Basra part 3 Sanhedrin part 1
Sanhedrin part 2 Sanhedrin part 3 Makkos
Shevous Avodah Zarah part 1 Avodah Zarah part 2
Horayos & Eduyos Zevachim part 1 Zevachim part 2
Zevachim part 3 Menachos part 1 Menachos part 2
Menachos part 3 Chullin part 1 Chullin part 2
Chullin part 3 Chullin part 4 Bechoros part 1
Bechoros part 2 Arachin Temurah
Kereisos

Meilah, Kinnim,

Tamid, Middos

Niddah part 1

Nidda part 2

 

ספר לחברים על הספר 'Schottenstein Volume - Full Size'

לקוחות שרכשו את הספר "Schottenstein Volume - Full Size", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום