מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

Tur on the Torah

The Tur on the Torah in 4 volumes is an original translation into English of the commentary on the Torah by the famous author of the original Shulchan Aruch (Tur) and the Baal Haturim commentary, Rabbi Yaakov ben Rabbeinu Asher (R'osh). 
From the introduction: "In his brief introduction, the author [Rabbi Yaakov ben Rabbeinu Asher] describes his commentary [Ba'al HaTurim] based largely on numerical values, acronyms, etc., as merely the "dessert," whereas this commentary [Tur on the Torah] presented to you here, in his own view, represents his major exegetical effort." 


The translator, Eliyahu Munk, was born in Frankfurt on Main, where he received his education at the Samson Rafael Hirsch Realschule, and the Yeshiva of the late Rabbi Joseph Breuer, of blessed memory. He continued his education at the Yeshiva in Gateshead, England. He served in Jewish education (primarily as a teacher) for almost 30 years in Toronto, Canada. 

ספר לחברים על הספר 'Tur on the Torah'

לקוחות שרכשו את הספר "Tur on the Torah", התעניינו גם בספרים הבאים:

TZROR HAMOR

TZROR HAMOR

הוסף למדף מחיר: 625 ₪
Intergalactic Judaism

Intergalactic Judaism

הוסף למדף מחיר: 110 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום