מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

raconte moi la paracha serie

 4albums illustres pour raconte les paracha :berechit,bamidbar,chemot,devarim ,ideal pour faire memoriser et apprendre aux enfants les parachotes ,un vrai outil d'enseignement  ludique.

une nouvelle facon d'enseigner et d'apprendre 

ספר לחברים על הספר 'raconte moi la paracha serie'

לקוחות שרכשו את הספר "raconte moi la paracha serie", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
LE MESSIANISME D'ISRAEL

LE MESSIANISME D'ISRAEL

הוסף למדף מחיר: 32 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום