ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

ספר המצוות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן

הוצאת מוסד הרב קוק

ספר המצוות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן -

על פי דפוס ראשון קושטא ר”ע עם השגות הרמב”ן על פי כתב יד יחיד בעולם עם מבוא, ציוני מקורות, ביאורים ומפתחות מאת הרב חיים דב שעוול.

אודות ספר המצוות לרמב"ם

ספר המצוות לרמב"ם הוא חיבור של הרמב"ם הכולל רשימה של 613 (תרי"ג) המצוות הרשומות בתורה שבכתב. מתוכן 248 (רמ"ח) מצוות עשה ו-365 (שס"ה) מצוות לא תעשה. לחיבור הקדים הרמב"ם מבוא של 14 שורשים (=כללים) לפיהם נקבעת רשימת המצוות. ספרי מצוות הם ענף בספרות ההלכה, העוסק באיתור 613 המצוות המופיעות בתורה שבכתב, לפי המאמר התלמודי "דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה בסיני" (בבלי מכות כג ב). קדמו לרמב"ם חיבורים חשובים בתחום זה, ביניהם ספר הלכות גדולות (בה"ג), שעם מניין המצוות שלו מתפלמס הרמב"ם.

אודות השגות הרמב"ן לספר המצוות

השגות הרמב"ן על ספר המצוות של הרמב"ם נועדו בעיקר להגן על מיספור המצוות של בעל הלכות גדולות. הרמב"ן משמיט ממניין הרמב"ם 24 מצוות, ומוסיף כנגדן מצוות אחרות. מהדורות רבות של ספר המצוות לרמב"ם נדפסו עם השגות הרמב"ן. כמענה לביקורת של הרמב"ן נכתב ספר "מגילת אסתר". מחבר ספר החינוך, כתב את ספרו על פי מניין הרמב"ם, תוך שילוב השגותיו של הרמב"ן על מצוות שעליהן השיג.

ספר לחברים על הספר 'ספר המצוות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן'

לקוחות שרכשו את הספר "ספר המצוות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן",
התעניינו גם בספרים הבאים: