ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

שערי הברכה - הלכות סעודה וברכות הנהנין

שערי הברכה - הלכות סעודה וברכות הנהנין

ספר לחברים על הספר 'שערי הברכה - הלכות סעודה וברכות הנהנין'