מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

נועם אלימלך

   הוצאת מכון פאר מקדושים

נועם אלימלך הוא החיבור המרכזי של רבי אלימלך מליז'ענסק שהיה מראשוני החסידות.

לכאורה "נועם אלימלך" הוא פירוש על התורה, אך בנוסף לכך הוא מפרט את האידאולוגיה ואת דרך החיים של החסידות.

 אודות מחבר הספר נועם אלימלך - רבי אלימלך מליז'ענסק

רבי אלימלך וייסבלום מליז'ענסק אדמו"ר ומנהיג חסידי בדור השלישי לחסידות, מחבר הספר "נועם אלימלך". בחצרות החסידיות מקפידים לכנותו בתואר הרבי רבי אלימלך.‏ נחשב אחד מגדולי מבססי החסידות בפולין, עד כדי השוואתו לבעש"ט.‏ 

רבי אלימלך נולד בטיקטין למירל (מיריש) ורבי אליעזר ליפא ליפמן, למשפחה בת ששה ילדים, שהגדול שבהם הוא רבי משולם זוסיא מאניפולי, הידוע יותר בשם ר' זושא.

עוד בצעירותו למד קבלה לפי שיטת האר"י, ובשלב מסוים הצטרף לאחיו רבי זושא מאניפולי ללימודים בעיר רובנה אצל המגיד ממזריטש. ערך מסעות "גלות" יחד עם אחיו רבי זושא. על מסעות אלו נוצר סוגה ספרותית חסידית המכונה "האחים הקדושים". נפטר בכ"א באדר ה'תקמ"ז בעירו ליז'נסק. אחריו שימש ברבנות בנו רבי אלעזר.

יבורו "נועם אלימלך" היה מראשוני ספרי החסידות, ובו עיקרי דרכו ושיטתו אשר קובצו יחד על ידי בנו אלעזר, ואשר נערכו לפי סדר פרשיות השבוע. דברי התורה נאמרו על ידי רבי אלימלך בשבת ונכתבו על ידי בנו. לאחר שהראם לאביו קיבל את ברכתו, אך על-פי ציוויו לא הביא את הספר לדפוס עד לאחר פטירתו של אביו "מהטעם הכמוס"‏. ספר זה הוא נכס צאן ברזל בתנועת החסידות ורבים קובעים בו לימוד מדי שבת. בהסכמות לספרו נועם אלימלך שניתנו מפי גדולי רבני הקהילה הרעיפו עליו ועל ספרו שבחים רבים.

ספר לחברים על הספר 'נועם אלימלך'

לקוחות שרכשו את הספר "נועם אלימלך", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
הגות בחסידות

הגות בחסידות

הוסף למדף מחיר: 53 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום